Dane kandydata na wolontariusza

Poniższe dane są niezbędne w celu wypełnienia porozumienia o wolontariacie i przesłania go do podpisu, wystawienia zaświadczenia o wolontariacie, indywidualnego ubezpieczenia na czas wykonywania zadań, przygotowania indywidualnego identyfikatora (jeśli jest wymagany) oraz umożliwienia sprawnej komunikacji dotyczącej danego wydarzenia z poszczególnymi osobami i grupami osób.
Twoje dane będą znane tylko Fundacji, Organizatorowi wydarzenia, firmie ubezpieczeniowej i liderowi grupy w wymaganym i niezbędnym zakresie.

PESEL:
Imię:
Nazwisko:
Telefon komórkowy:+48 np. 601234567
Adres e-mail:
Kraj zamieszkania:
Kod pocztowy: np. 00-950
Miasto:
Adres:
Przeciwwskazania medyczne:
Jeśli brak - prosimy pozostawić pole puste


Twoje hasło do profilu: